Akustiktak

Investera i bra akustik i lokalen

Det finns många anledningar till att man vill tänka på akustiken när man bygger en lokal. Akustik handlar inte bara om att man ska få ett så bra ljud som möjligt i de lokaler där man till exempel sysslar med musik. Det handlar även om att man ska dämpa ljudet i de lokaler där man naturligt har en högljudd ljudnivå. Genom att sänka akustiken kan man få till en bättre arbetsmiljö. Om man ständigt arbetar i en miljö med en mycket hög ljudnivå kommer detta inte bara att göra att man är mycket tröttare i slutet av dagen, det kan även leda till att arbetet blir mindre organiserat och att de anställda blir desorienterade, tröttare fortare och får huvudvärk.

 

akustiktak för bättre arbetsro

Akustiktak för en normal samtalston

Oavsett vad du är ute efter finns det flera olika lösningar som kan passa dig, bland det vanligaste om man vill dämpa akustiken i en lokal är att man sätter in ett undertak. Genom att skapa lägre i tak kommer ljudnivån att dämpas i och med att ljudet inte studsar på samma sätt och därav kan man skapa en bättre ljudnivå i ett utrymme.

Det går även att skapa akustiktak som innebär att man kan föra samtal i en normal samtalston och man undviker eko och buller i de typer av lokaler detta kan förekomma. Många kan uppleva att det är frustrerande att jobba i en miljö där det exempelvis ständigt ekar, och även om ljudnivån inte är skadlig kan det vara störande då ekot i sig blir distraherande. Ljudbafflar kan fungera i många av de lokaler där man inte kan göra något med taket. Det finns ljudbafflar som både fungerar i mindre utrymmen och de ljudbafflar som är lämpliga på stora och öppna ytor. Man kan även sätta upp ljudbafflar mot fönster för att minimera det ljud som kommer utifrån och på så sätt skapa en lugnare miljö.

 

Olika behov kräver olika akustiklösningar

Det finns många typer av snygga lösningar tillgängliga för den som behöver någon typ av ljudisolering. En lösning är givetvis att i bygget isolera hela rummet. Faktum är att man idag kan göra rum helt ljudisolerade så att inte ett enda ljud kommer ut från dem. Detta är en lösning som de flesta anser är lite väl extrem, om man av någon anledning föredrar absolut tystnad i arbetslokalerna är detta dock ett alternativ som man kan överväga för att möta sina egna och de anställdas behov.