eldstad kunsgbacka

Eldstad – vad som är viktigt att tänka på vid införskaffandet

En eldstad är en källa där en eld kan antändas, antingen för att använda som en extra värmekälla eller bara för att njuta av. Det finns dock en hel del risker som man måste vidta förebyggande åtgärder mot, i syfte att bedriva en säker eldning.

Brandrisken

Öppen eld och lågor ska man vara försiktig med och helst hålla barn och minderåriga samt husdjur på behörigt avstånd. Precis som med tända ljus ska man inte lämna hemmet under tiden elden är aktiv. I värsta fall kan elden leda till bränder, materiella skador, personskador och död. För att få tillstånd till att ha en eldstad i hemmet ska man anmälda avsedda eldstäder till kommunen. Efter godkännande står du som byggherre på papperet och är därmed ansvarig för installationen, även om du anlitar någon annan. Installationsanvisningarna för just den typen av eldstäder skall följas noggrant och sedermera väntar prover och kontroller av eldstaden, i syfte att tillse att den fungerar ordentligt och är säker. Inte bara elden är farlig utan röken innehåller massvis med farliga gifter, varav kolmonoxid är dödligt i för stora mängder. Därför måste skorstenen fungera som den ska. En sotare skall sota eldstaden och brandskyddskontrollera den efter ett protokoll. Taxan för sotningen bestäms av kommunen.

Vilka typer av eldstäder finns?

1) Öppna spisar. Dessa är främst till för trivseleldning och mysfaktorn. Som namnet antyder så finns det inget fast objekt som separerar elden från dig och byggnaden. Vid en sådan eldstad är det extra viktigt att hålla koll på eldens framfart och att obehöriga (underåriga och husdjur) håller sig på säkert avstånd. Veden skall vara torr och rökgastemperaturen får inte överstiga 350 Celsius. Aska sopas med fördel ner i en plåthink för att förhindra brandrisk.

2) Kaminer. Det finns olika typer av kaminer såsom braskaminer och gjutjärnskaminer. Här är elden separerad från omgivningen av härdat glas eller järnluckor.

3) Kakelugnar. Används för uppvärmning under längre perioder.

Vad är bra att ha till hands?

Brandfilt, brandsläckare och värmetåliga skyddshandskar. First-aid-kit kan också vara befogat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *